More

Home > Cyprus company

Σύσταση, ίδρυση, εγγραφή κυπριακής εταιρείας ΕΠΕ, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεται
Σύσταση η εγγραφη ίδρυση έναρξη δημιουργια κυπριακή εταιρία, άνοιγμα λογαριασμού με την τράπεζα Κύπρου, φορολογικός προγραμματισμός στην Κύπρο, φορολογία μερίσματος στην Κύπρο, δημιουργία ηλεκτρονικό εμπόριο eshop στην Ελλάδα. Ολες τις πληροφοριες για εταιρεια στην κυπρο, ιδρυση κυπριακη εταιρεια, δημιουργια για εταιρια Κυπρος Tel 357 22 461 402.

Φορολογία στην Κύπρο για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ

1. Πληρώνεται φόρος εισοδήματος 12.50% πάνω στα καθαρά κέρδη της εταιρείας. Για την τήρηση της εταιρίας στο αρχείο του έφορου εταιρειών πληρώνεται €350 κάθε έτος.

Προσωπικά έγγραφα για τους ιδιοκτήτες / μετόχους της κυπριακης ΕΠΕ

2. Αντίγραφο διαβατήριου η ελληνικής ταυτότητας δικαιούχου μετόχου βεβαιωμένο από την τοπική αστυνομία η ΚΕΠ στην Ελλάδα, για την ετοιμασία συμφωνίας εμπιστεύματος. Εμπίστευμα είναι ιδιωτική συμφωνία με μάρτυρες ότι ο πραγματικός δικαιούχος μέτοχος / ιδιόκτητης της εταιρίας είναι άλλος από αυτόν που δηλώνετε στα αρχεία το Έφορου Εταιριών Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο επιτυχαίνεται η ανωνυμία του προγραμματικού μετόχου και ιδιοκτήτη της εταιρίας στην Κύπρο.
3. Αντίγραφο πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος / σταθερής τηλεφωνίας για την πιστοποίηση της διεύθυνσης μόνιμης διαμονής σας στην Ελλάδα η το εξωτερικό. Να είναι τουλάχιστον του προηγούμενου μήνα.
4. Βεβαίωση από κάποιο στενό σας συνεργάτη / πελάτη για την πιστοποίηση της εργασίας / υπηρεσίας / δραστηριότητα σας στο εξωτερικό. Η επιστολή να αναφέρει για παράδειγμα ότι εγώ ο υποφαινόμενος (όνομα και επίθετο συνεργάτη), γνωρίζω το εν λόγω άτομο (όνομα δικαιούχου μετόχου), ότι απασχολείτε (περιγραφή των προϊόντων η υπηρεσιών), ακολούθως να υπογράψει και να αναγράψει τον αριθμό της ελληνικής του ταυτότητας.
5. Βεβαίωση από τον τραπεζίτη σας ότι είστε πελάτης της τράπεζας αυτής. Η επιστολή να αναφέρει για παράδειγμα ότι εμείς (όνομα τράπεζας η λειτουργού εξυπηρέτησης της τράπεζας), γνωρίζουμε ότι το άτομο (όνομα δικαιούχου μετόχου) έχει λογαριασμό με την τράπεζα μας (υποκατάστημα τράπεζας) και υπογραφή λειτουργού εξυπηρέτησης της τράπεζας. Δεν μας ενδιαφέρει η αποκάλυψη οποιουδήποτε λογαριασμού με την εν λόγω τράπεζα.
6. Τηλέφωνο επικοινωνίας με πλήρες κώδικες στην χώρα που βρίσκεστε. Κινητό και σταθερό. Email και ιστοσελίδα εάν υπάρχει.

Διαδικασία για την σύσταση, ίδρυση, εγγραφής κυπριακής εταιρείας ΕΠΕ

7. Έγκριση ονόματος θα χρειαστούμε τρία πιθανά ονόματα με ελληνικούς η λατινικούς χαρακτήρες.
8. Περιγραφή των κυρίων δραστηριοτήτων της εταιρίας.
9. Ονόματα για των μετόχων και ποσοστό συμμετοχής. Η εταιρία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη μέχρι και με 50 διαφορετικούς μετόχους.
10. Ονομαστικό κεφάλαιο και εκδοθέν κεφάλαιο συνήθως από χίλια ευρώ.
11. Η έδρα, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις της Διοίκησης πρέπει να είναι στην Κύπρο για να επιτυχαίνεται η φορολόγηση των παγκόσμιων εισοδημάτων της εταιρίας με 12.50% στην Κύπρο. Θα διοριστούν Κύπριοι αξιωματούχοι για το σκοπό αυτό.

Διαδικασία για την σύσταση, ίδρυση, εγγραφής κυπριακής εταιρείας ΕΠΕ
12. Έξοδα ίδρυσης, σύστασης, έναρξης, εγγραφής κυπριακής εταιρείας συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμων εφόρου εταιριών Κύπρου, αμοιβή Δικηγόρου, λογιστή για την εγγραφή στον φπα, ενδοκοινοτικό εμπόριο, φόρο εισοδήματος και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού είναι συνήθως €2000 πλέον 19% φπα στην Κύπρο.

Διαδικασία για συντήρηση κυπριακής εταιρείας ΕΠΕ

13. Τα έξοδα για την συντήρηση Κυπριακής Εταιρείας είναι ετησίως €2000 πλέον 19% φπα στην Κύπρο. Τα οποία πληρώνονται με κάθε τρεις μήνες με το κλείσιμο του φπα και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τους πολύ απαιτητικούς πελάτες

http://www.cytaxis.net//wordandpdf/CYTAX2_distributed.pdf

Kατεβαστέ και διαβάστε σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις πληροφορίες και έντυπα τα οποία χρειάζεστε για την σύσταση, εγγραφή, ίδρυση κυπριακής εταιρείας στην Κύπρο

Φοροτεχνικός στην Κύπρο κ. Νικόλας Παής πρώην λειτουργός φόρου εισοδήματος θα σας δώσει άμεσες συμβουλές και να επικοινωνήσει μαζί σας για οτιδήποτε χρειαστεί βρείτε πληροφορίες στα πιο κάτω links in internet

http://www.cytaxbiz.net/category_s/1870.htm

Άλλες ιστοσελίδες μας
http://www.paistax.com/
http://www.cytaxis.net/
http://www.cytax.eu