More

Home > Cyprus about

Κύπρος

Η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης. Η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η πολιτιστική της κληρονομιά, οι κοινές αξίες του κυπριακού λαού, είναι οι μακροχρόνιοι δεσμοί που τη συνδέουν με την Ευρώπη. Επιπλέον, η οργάνωση της πολιτιστικής, πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών της προσδίδουν αναμφίβολα ευρωπαϊκό χαρακτήρα στο νησί.

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός γιατί στην ουσία είναι η φυσική προέκταση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και της ταυτότητάς της. Η ΕΕ εισέρχεται σε μια νέα ιστορική εποχή και το νησί ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, καλείται να μετάσχει ισότιμα και ενεργά στη διαμόρφωση και διατύπωση των αρχών της πολιτικής που θα διέπουν το μέλλον της διευρυμένης Ευρώπης.

Μια νέα εποχή αρχίζει για την Κύπρο με την ένταξή της στην ΕΕ: έχει πλέον λόγο στη διαμόρφωση του δικού της μέλλοντος. Το αίσθημα της ασφάλειας ενδυναμώνεται, αφού η προσχώρησή της στην ΕΕ την καθιστά ευρωπαϊκό χώρο και τυχόν ξένη επέμβαση στο έδαφός της θα θεωρείται επέμβαση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το αίσθημα της προοπτικής και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας ενισχύονται, αφού χαράσσεται ένα μέλλον μακριά από αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις εθνικιστικού χαρακτήρα, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του.

Επιπλέον, ο κοινωνικός διάλογος στη χώρα μας έχει αποκτήσει περισσότερο εύρος και βάθος. Η ένταξη έχει εισαγάγει νέους θεσμούς, υποχρεώσεις, δικαιώματα και πρακτικές που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των Κυπρίων πολιτών. Ο στόχος είναι η επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης σ’ ένα ελεύθερο δημοκρατικό σύστημα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου.

Η ένταξη της χώρας μας στην ΕΕ είναι μια αμφίδρομη σχέση: η Κύπρος έχει πολλά να κερδίσει από την Ένωση, αλλά παράλληλα μπορεί να κάνει τη δική της συνεισφορά στη δημιουργία μιας ενωμένης Ευρώπης που θα απολαμβάνει ευημερία και ασφάλεια.

 • Η Κύπρος καθίσταται το νοτιανατολικότερο άκρο της διευρυμένης Ευρώπης και προπύργιο της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η γεωστρατηγική θέση του νησιού στη συμβολή τριών ηπείρων και οι εξαιρετικές σχέσεις του με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, παρέχουν εύκολη πρόσβαση στις μεγάλες Αραβικές αγορές. Επιπλέον, καθιστούν την Κύπρο γέφυρα μέσω της οποίας η ΕΕ μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική επιρροή και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία ειρήνευσης στην περιοχή.
 • Η γεωγραφική θέση της Κύπρου επιτρέπει επίσης στην Ευρώπη να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά σοβαρά προβλήματα όπως η παράνομη μετανάστευση, η διακίνηση ναρκωτικών και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
 • Η ένταξη του εμπορικού στόλου της Κύπρου καθιστά την ΕΕ τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη διεθνώς.
 • Ως διεθνές εμπορικό επιχειρηματικό κέντρο, η Κύπρος προσφέρει στα κράτη-μέλη της ΕΕ ελκυστικές ευκαιρίες για επενδύσεις.

Γενικά οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην EE

Μερικά χρόνια πριν είχαν ακουστεί και λεχθεί πολλά αναφορικά με τα οφέλη που θα απεκόμιζε η Κύπρος από την ένταξή της στην ΕΕ. Η ένταξη φάνταζε ως η λύση σε κάθε πρόβλημα, είτε αυτό ήταν πολιτικό είτε κοινωνικό ή οικονομικό.

Σήμερα, λίγα χρόνια μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρώπη των 27, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποια είναι τα πραγματικά οφέλη που απεκόμισε η Κύπρος και οι πολίτες της. Κι όμως, η ένταξή της στην ΕΕ έχει επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής της κυπριακής κοινωνίας, που όπως είναι φυσικό, είναι δύσκολο να απομονωθούν και να εντοπιστούν. Επιπλέον, οτιδήποτε καινούργιο και ωφέλιμο που βελτιώνει τη ζωή μας, το δεχόμαστε ως φυσιολογικό και χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, είναι τα δύσκολα και τα άσχημα που μας απασχολούν και τα συζητούμε περισσότερο. Έτσι, ό,τι καλό μας επέφερε η ένταξη, μπορεί και να περνά απαρατήρητο.

 • Ως κράτος-μέλος της ΕΕ η Κύπρος αναβαθμίζει τη θέση της και ενισχύει την παρουσία της στο διεθνές σκηνικό.
 • Η Κύπρος με μια σύγχρονη οικονομία έχει καταστεί μέρος μιας νέας ειρηνικής και ευημερούσας Ευρώπης όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζί θα αξιοποιήσουν τις τεράστιες προοπτικές που προσφέρει η ένταξη. Παράλληλα, διασφαλίζονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους και το αίσθημα ασφάλειας.
 • Ουσιαστικές αλλαγές έχουν επέλθει στον τομέα της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Στο πλαίσιο της νομοθετικής της αρμοδιότητας, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε 551 νόμους και 552 κανονισμούς, όπως ήταν η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της χώρας μας στην ΕΕ. Οι οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη βελτιώσει και θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον το βιοτικό επίπεδο όλων των Κυπρίων πολιτών. Αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής σε θέματα όπως η υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.
 • Η προσχώρησή μας στην ΕΕ έχει ανοίξει τη μεγαλύτερη αγορά στα κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες και θα βοηθήσει το νησί να συνεισφέρει θετικά στο σχηματισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής.
 • Η ένταξη της Κύπρου στην Ενιαία Αγορά συνεπάγεται τις τέσσερις βασικές ελευθερίες: την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, κεφαλαίων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Οι ελευθερίες αυτές προσφέρουν τόσο στους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, δυνατότητα διαβίωσης, σπουδών και εργασίας στην Ευρώπη, φθηνότερη και πιο εύκολη διακίνηση, καλύτερες τιμές στην κινητή τηλεφωνία.
 • Μια άλλη ουσιαστική αλλαγή επήλθε στον τομέα της ενημέρωσης και κατάρτισης. Οι Κύπριοι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιώτες λαμβάνουν πλέον μέρος σε διάφορες ομάδες εργασίας, σε εξειδικευμένες επιτροπές της ΕΕ, καθώς επίσης και σε πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται τόσο από τα άλλα κράτη-μέλη, όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Με την εφαρμογή μεθόδων συντονισμού και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ χωρών-μελών, αναβαθμίζεται το επίπεδο των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τον Κύπριο πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, επιτεύχθηκε και η δικτύωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) μεταξύ τους, καθώς και με δημόσια τμήματα. Επιπλέον, η συμμετοχή Κυπρίων σε ευρωπαϊκά προγράμματα προσφέρει τη δυνατότητα επιμόρφωσης μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ιδεών, απόψεων και πρακτικών.

Σε γενικές γραμμές όμως, υπήρξαν οφέλη που με το πέρασμα του χρόνου ο βαθμός ικανοποίησής τους αυξάνεται και τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, όπως:

 • Περαιτέρω εκσυγχρονισμός της κυπριακής κοινωνίας.
 • Ενίσχυση της Κύπρου ως κέντρο παροχής υπηρεσιών στην περιοχή.
 • Χαμηλότερες τιμές για υπηρεσίες λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.
 • Αυξημένη οικονομική βοήθεια από την ΕΕ προς την Κύπρο.
 • Πρόσβαση των νέων σε πανεπιστήμια στην Ευρώπη με χαμηλότερα δίδακτρα.
 • Αύξηση των ξένων επενδύσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα και της οικονομίας.